Hotspoty i systemy bilingu

Netiona projektuje i buduje różnej skali hotspoty umożliwiające limitowanie prędkości, czasu korzystania, ilości transmitowanych danych, filtrowanie treści, wyświetlanie reklam i wiele innych dodatkowych usług.

Netiona zapewnia kompleksową obsługę w zakresie projektowania i budowy hotspotów:

 • projektowanie i budowa sieci radiowej,
 • opracowanie funkcjonalności hotspota,
 • opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa,
 • konfiguracja bramki hotspota,
 • integracja z systemem billingowym umożliwiającym pobieranie opłat,
 • integracja z systemami logowania i statystyk,
 • integracja z siecią.

Dostarczane przez nas rozwiązania pozwalają na budowę zewnętrznych i wewnętrznych hotspotów różnej skali w:

 • hotelach,
 • centrach konferencyjnych,
 • szpitalach,
 • restauracjach,
 • biurach,
 • stacjach paliw,
 • halach i centrach handlowych,
 • na placach miejskich i ulicach.
 • szkołach,

Zgodnie z oczekiwaniami inwestora, hotspoty mogą być dla użytkowników płatne , bezpłatne (oferowane np. przez administrację publiczną przy odpowiednim limitowaniu) i mieszane. W zależności od potrzeb umożliwiamy różne scenariusze korzystania z hotspotów, autoryzacji i wyświetlania reklam. Opracowujemy i wdrażamy różnego rodzaju limity dla użytkowników np. czas korzystania z hotspota, limity prędkości, limit ilości danych, filtrowanie treści itp.