Polityka prywatności

1. Podstawowa zasada: Dane personalne i adresowe klientów oraz użytkowników serwisu netiona.pl nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim. Czytając, przeglądając czy korzystając z witryny netiona.pl użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności.

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób netiona.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany w Polityce Prywatności nie mają wpływu na podstawową zasadę (patrz wyżej).

2. Dane Osobowe: w czasie korzystania z netiona.pl, użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Podczas rejestracji nowego użytkownika będzie konieczne podanie pełnych danych osobowych. Niepodanie danych uniemożliwi rejestrację.

3. Niezapowiedziane wiadomości: Zastrzega się prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe zostały uzyskane dzięki witrynie netiona.pl.

Pod określeniem należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do netiona.pl (np. zmiany, promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste) oraz informacje komercyjne których rozsyłka dotyczy produktów netiona.pl lub towarów przez nas rozprowadzanych.